Nízke BeskydyHory / Geologie / Místa a oblasti
Geomorfologická oblast na severovýchodním Slovensku v subprovincii Vonkajšie Východní Karpaty; spojovací článek mezi Západními a Východními Karpatami. Flyšové, zalesněné, nejvyšší Strop 1012 m n.m. Člení se na Busov, vrchovinu Ondavskou a Laboreckou a na Beskydské predhorie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bardejov, Beskyd, Beskydské predhorie, Busov, Domaša, Dukelský průsmyk, Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina, Stakčín, Udavské, Zborov.