nivelace[Nyvelace, francouzština], geodézie, metoda, při níž se určuje výškový rozdíl dvou bodů. Provádí se buď se skloněnou záměrou, tj. výpočtem z délky a sklonu záměry měřeného teodolitem (nivelace trigonometrická, svahoměrná), nebo s vodorovnou záměrou pomocí nivelačního přístroje (nivelace geometrická). V obou případech lze volit postup „kupředu“ nebo „ze středu“. Nejčastěji se používá nivelace geometrická ze středu, při niž se nivelační přístroj staví mezi body, jejichž výškový rozdíl se měří. Při určování výškového rozdílu dvou vzdálených bodů se používá nivelační pořad. Vzájemným svázáním křižujících se nivelačních pořadů vzniká nivelační síť. K podrobnému zaměření rozsáhlého území slouží nivelace plošná, při níž se niveluje dostatečně hustá síť bodů polohově určených a bodů zaměřených například pomocí čtvercové sítě. – Při nivelaci barometrické se vychází z měření atmosférického tlaku v uvažovaných bodech, který závisí na jejich nadmořské výšce. Nivelace hydrostatická je založena na principu spojitých nádob.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Josef Ryšavý, lať, měřická lať, měřická lať, Mezinárodní nivelace vysoké přesnosti, Nivelační bod, nivelační lať, nivelační polygon, nivelační síť, výškové měření.