neptuniumChemické prvky

[Neptúnyum, podle planety Neptun], Np, chemický kovový prvek skupiny aktinoidů, respektive transuranů. Protonové číslo je 93, relativní atomová hmotnost 237,0482, teplota tání 640 °C. Je to radioaktivní prvek, nejstálejší izotop 237Np má poločas rozpadu 2,25.106 let. Uměle bylo neptunium připraveno roku 1940. Chemické vlastnosti má podobné jako uran. Neptunium bývá příměsí uranových rud.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: transurany.