neionizační záření[Nejonyzační], neionizující záření – elektromagnetické záření s energií, jež není postačující k ionizaci. Z hlediska vlivů na živé systémy jsou nejdůležitější mikrovlny (délka vlny 10-3 až 10-1 m) a radiové vlny (délka vlny 1–10 m). Při vyšších intenzitách záření převládá tepelný účinek, vedoucí například k zákalu oční čočky, k degenerativním změnám zárodečné tkáně pohlavních žláz, při nižších intenzitách je pravděpodobný specifický účinek, například změny funkce CNS. Míra škodlivosti není dosud přesně známa. Viz také elektromagnetické spektrum, ionizační záření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2007
Autor: -red-

Reklama: