navigační aktaZákony o plavbě. Označení anglických zákonů vydávaných ve 14.–19. století na podporu anglického námořního obchodu. Původně sledovala pouze regulaci obchodu ve prospěch královské pokladny (1382, 1485, 1540). Nejvýznamnější navigační akta vydal parlament za anglické revoluce dne 9.10.1651. Dovoz do Anglie a jejích osad byl povolen nadále jen anglickým lodím nebo lodím země, kde bylo zboží vyrobeno. Tento zákon postihl tehdy především nizozemskou konkurenci a byl podnětem k první anglo-nizozemské válce v letech 1652–1654. Další navigační akta z let 1660, 1663, 1672 a 1696 ještě zvýraznila merkantilistickou politiku Anglie. Během 18. století získala Velká Británie suverénní postavení ve světovém námořním obchodu a navigační akta ztrácela svoji původní ochrannou funkci. Proto byla zmírněna roku 1793, dále liberalizována v letech 1822 a 1825 (povolení obchodu cizích zemí s britskými koloniemi) a v roce 1849 v důsledku prosazení zásady svobodného obchodu úplně zrušena.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Oliver Cromwell.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: