násilíObecně uplatňování síly vůči někomu k překonání jeho odporu. Historický materialismus chápe násilí jako užití různých forem přinucení ze strany určité třídy nebo skupiny ve vztahu k jiným třídám či skupinám s cílem zachování hospodářské a politické moci třídy a nebo dobytí těch či oněch třídních privilegií. Metody násilí se používají ve vztahu mezi třídami i ve vnitřních sporech vládnoucí třídy (boj o moc mezi jednotlivými frakcemi a stranami) i v mezistátních vztazích. Základní prostředky násilí se zpředmětňují ve státě. Dějiny antagonistických společensko-ekonomických formací představují vývoj forem násilí v oblasti výroby od různých forem mimoekonomických donucení pracovníků v otrokářství a feudalismu až po donucení ekonomické. V oblasti ideologie se vedle sociální demagogie široce využívá otevřená apologie násilí (kult síly, teorie elit, rasismus).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: