napětíMechanika, podíl velikostí síly a plochy, na kterou síla působí. Působí-li síla kolmo na plochu, vyvolává napětí normální (tahové, tlakové), působí-li v její tečné rovině, vyvolává napětí smykové (tangenciální, tečné). Napětí má směr působící síly. Vnějšími silami, působícími na povrch tělesa, vzniká napětí vnější, působením vnitřních (objemových) sil vzniká napětí vnitřní. Podle časového průběhu zatížení jsou napětí statická, popřípadě dynamická. Napětí dovolené je n-tý díl meze pevnosti, značí-li n míru bezpečnosti. Viz také tenze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 11. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: baterie, magnetizační proud, podpětí, tenzor.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: