nálevníciObrvení, Ciliata, Infusoria kmen prvoků se dvěma nebo více nestejnocenými jádry. Velké jádro (macronucleus) řídí vegetativní funkce, menší jádro (micronucleus) se účastní pohlavního rozmnožování, tzv. spájení (konjugace). Na povrchu těla je pevnější blanka (pelikula) s řadami brv. Živí se drobnohlednými vodními organismy, které přihánějí brvami k buněčným ústům, nebo dravě jinými nálevníky, popřípadě cizopasí. Žijí ve sladkých vodách, v moři i v půdě. Známo asi 5500 druhů. Patří k nim například mrskavka, trepka a vířenka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Calpionelia, coli, cytofarynx, cytopyge, cytostoma, endozoa, kopulace, makronukleus, mikronukleus, mrskavka, prvoci, rournatky, slávinka, synkaryon, vířenka.

Reklama: