náladaCitový stav osobnosti vyvolaný vnějšími i vnitřními vlivy, který během svého trvání ovlivňuje celkový projev člověka. Nemá vyhraněný obsah, není předmětně zaměřena. Jako součást emocionální struktury tvoří významný modus prožívání v kladných i záporných významech. Patická nálada, emocionální stav, jehož chorobnost není dána jejím zabarvením (to odpovídá běžným odstínům normální nálady), ale intenzitou tohoto zabarvení, jejím trváním, neodklonitelností a situační nepřiměřeností. Součástí depresívního syndromu je depresívní nálada (smutná, sklíčená, úzkostná, bezradná, apatická, mrzutá). Součástí manického syndromu je manická nálada (veselá, povznesená) a expanzívní nálada (rezonantní, zlobná). U organického psychosyndromu se vyskytuje euforická nálada, u epilepsie a intoxikací extatická nálada. Patické nálady významně ovlivňují ostatní psychické funkce člověka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: charakter, depresivní bludy, morózní nálada.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: