nacistický systém teroru[Nacistycký], systém totalitní diktatury, který vytvořila NSDAP po nástupu k moci v Německu (30.1.1933) a který uplatňovala i na později okupovaných evropských územích. Nacistický systém teroru vycházel z absolutní moci NSDAP, kterou strana získala pomocí zmocňovacího zákona z 24.3.1933, zákona o zajištění jednoty strany a státu z 1.12.1933 a dovršila ji po Hindenburgově smrti roku 1934, kdy byla zrušena funkce prezidenta (viz také Fúhrer). Svým rozsahem zahrnoval zrušení všech demokratických a občanských práv, potlačování všech projevů nesouhlasu, program masového vyhlazování. Nástroji teroru byl policejní aparát (gestapo, SD), SS, SA, justiční aparát (tzv. lidové a zvláštní soudy), systém koncentračních táborů, věznic a ghett, tzv. dohlížecí činnost NSDAP.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfred Jodl, Gdańsk.