myslSoučást lidské psychiky charakterizující člověka v oblasti myšlení, cítění a chtění prostřednictvím konstitučních faktorů v závislosti na situačních proměnných. Je to psychologicky nevyhraněný pojem vyjadřující povahové ladění jedince ("veselá mysl") či stupeň lucidity jeho vědomí ("jasná mysl"). Tento mnohovýznamný termín označuje některé aspekty lidské psychiky, redukované často na smýšlení či přesvědčení. Pojem mysl jako dispoziční základny zaměřenosti myšlení je blízký pojmu rozum. Ve významu smýšlení či přesvědčení vyjadřuje některé formy společenského vědomí, ve významu ladění pak emocionálně volní a povahové rysy osobnosti ("zdravá mysl"). V psychologické literatuře se používá výraz mysl nejčastěji jako ekvivalent anglického slova "mind". Její klasickou analýzu podal v rámci asocianismu J.Locke.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: vědomí.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: