Mužský

MapaHory
Hora v ČR na západě Jičínské pahorkatiny východně od Mnichova Hradiště; 463 m n.m. Kuželovitý neovulkanický suk na vypreparované výplni sopouchu z olivinického nefelinitu. Přirozená strategická poloha, na různých místech (Hrada, Klamorna) osídlení v neolitu, eneolitu v mladší době bronzové, v době laténské, staroslovanské i ve středověku (Drábské světničky).

Datum vytvoření: 11. 8. 2005
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-