multimediální[Latina], využívající k vyjádření více mediálních prvků (video, hudbu, psaný text, světelné efekty aj.) Většinou je pojem multimediální používán v souvislosti s výpočetní technikou, kde např. multimediální CD-ROMy prezentují informace prostřednictvím statického i pohyblivého obrazu, zvuku a textu, umožňují využívat hypertextových odkazů apod. Internetová encyklopedie CoJeCo je multimediální.

Datum vytvoření: 31. 3. 2004
Datum aktualizace: 31. 3. 2004
Autor: -JH-