morfémJazykověda

[Řečtina], nejmenší vydělitelná systémová jednotka jazyka, nositel významu nebo funkce, zvukově reprezentován lineárními, textovými jednotkami – morfy. Podle funkce ve slově, slovním tvaru, se rozlišují morfémy lexikální, slovotvorné, gramatické.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 12. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: alomorf, jazyk, jazykový znak, modoném, morfémový šev, tvarosloví, znak.