mořeMoře a oceány
Část oceánu, která má odlišný vodní režim od svého oceánu. Dělí se na moře vnitřní či středomoří, téměř uzavřené mezi pevninami a na moře okrajové, oddělené od oceánu ostrovy, poloostrovy a podmořskými prahy. Někdy se nazývají okrajová moře zálivy (většinou z tradičních důvodů). Viz také světový oceán. Právní režim moře je upraven v kodifikacích mezinárodního práva mořského (viz též mořské konvence, mořské právo). Rozlišují se vnitrozemské mořské vody a volné moře. Část volného moře bezprostředně přiléhající k pobřežním vodám a nepřesahující šířku 12 námořních mil je označována jako pásmo souvislé. Výlučná hospodářská pásma (výlučné ekonomické zóny) jsou části volného moře přiléhající k pobřeží a nepřesahující šíři 200 námořních mil. Pobřežní stát v nich vykonává svrchovaná práva za účelem průzkumu a těžby přírodních zdrojů, zejména rybolovu. Právní režim volného moře je ovládán zásadou svobody volného moře (slouží společnému užívání všemi státy pobřežními i vnitrozemskými). Státy mohou užívat volné moře k plavbě, létání nad ním, těžbě živočišného a nerostného bohatství, vědeckým účelům, ke kladení kabelů. Dno a podzemí volného moře podle deklarace OSN z roku 1970 jsou určeny výlučně pro mírové využívání všemi státy bez jakékoli diskriminace při spravedlivém rozdělování výtěžků v zájmu lidstva jako celku a s přihlédnutím ke zvláštním potřebám rozvojových zemí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: chromatická adaptace, delta, dno mořské, hydrosféra, oceán, oceánické slapy, příliv, světový oceán, ústí řeky, zalednění.

Reklama: