Moravský krasGeomorfologický podcelek v České republice v Drahanské vrchovině. Plochá vrchovina; nejvyšší Neselov, 546 m.n.m. V pruhu devonských vápenců jsou povrchové krasové jevy (škrapy, závrty, ponory), propasti (Macocha), slepá a poloslepá údolí (Pustý a Suchý žleb), jeskyně (Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Sloupsko-šošůvské, Kůlna), ponorné řeky (Punkva). Východiskem do Moravského krasu je Blansko. Turistický ruch, zvláště návštěva přístupných jeskyní a propasti Macochy – Chráněná krajinná oblast, vyhlášená roku 1955, 120 km2. V lesních porostech se uchovaly zbytky přirozených smíšených porostů, místy je hojný tis červený. Typická teplomilná společenstva rostlin i společenstva podhorského až horského rázu. Hojný výskyt netopýrů. Na území je 11 chráněných území, vesměs státních přírodních rezervací, například Březinka, Dřínová, Hádecká planina, jeskyně Pekárna, Josefské údolí, U Brněnky a Zadní Hády.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adam Ondra, Křtinský potok, Pekárna, Punkevní jeskyně, Punkva.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: