montáž dalekohleduOptika
Zařízení umožňující namířit dalekohled na žádané místo na obloze. Má zpravidla dvě k sobě kolmé osy. Montáž dalekohledu azimutální má hlavní osu svislou, druhou vodorovnou. Používá se u teodolitů a většiny radioteleskopů. Sledování objektu se zjednoduší, je-li hlavní osa rovnoběžná s rotační osou Země. Tato montáž dalekohledu se nazývá paralaktická (ekvatoreální).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hrubý pohyb, paralaktická montáž.

Reklama: