Monroeova doktrínaZahraničně politický program USA vyhlášený v poselství amerického Kongresu roku 1823 prezidentem J. Monroem. Podle tohoto prohlášení nepodléhá území amerického kontinentu napříště kolonizaci žádného evropského státu a každý takový pokus budou USA pokládat za ohrožení vlastního míru a bezpečnosti. Současně se však americká politika zdrží vměšování do záležitostí evropských států. Monroeova doktrína, která dosud tvoří jeden ze základů zahraniční politiky USA, sehrála v počáteční fázi progresívní roli, neboť vzala v ochranu bývalé španělské kolonie ve Střední a Jižní Americe v jejich boji za nezávislost, později však její výklad směřoval k tomu, že nepřípustnost intervence na americkém kontinentě se týká pouze evropských mocností, nikoliv samotných USA, které si tak nepřímo vyhrazovaly právo intervence ve státech Latinské Ameriky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 2. 2009
Autor: -red-

Odkazující hesla: diplomacie velkého klacku, James Monroe, John Quincy Adams, koloniální výboje, Stephen Grover Cleveland.