monofyzitismus



Náboženství
[Monofyzytyzmus], odštěpený směr křesťanského náboženství, který založil v 5. století n.l. alexandrijský kněz Eutychés učením, podle něhož tělo Ježíše Krista obsahuje pouze jedinou božskou přirozenost (řecky fysis). Na chalkedonském koncilu v roce 451 byla mystika monofyzitismu odsouzena zásahem římského biskupa. V důsledku toho se stoupenci monofyzitismu, pocházející zejména z východní části římské říše, počali od monofyzitismu uchylovat a zakládat vlastní křesťanské církve.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anastasios I., Arméni, Etiopská ortodoxní církev, kacířství, koncil, koptská církev, Markianos, monotheletismus, Níká.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: