Mokré

MapaMěsta a obce
Obec v České republice, v Královéhradeckém kraji, v okrese Rychnov nad Kněžnou. Katastrální výměra 589 ha, 156 obyvatel (z toho 105 v produktivním věku), průměrný věk 41,4 let. Mokré se nachází na úpatí Orlických hor, 4 km od Opočna a 2 km od Českého Meziříčí. Katastr obce patří do II. ochranného vodního pásma. Podnebí je po většinu roku mírné, rostou zde rostliny charakteristické pro mírné pásmo. Na polích se pěstuje především kukuřice, obilí, brambory, řepka olejka, koření a mokerské zelí, které patří k nejkvalitnějším. V náhonu za obcí je možné zhlédnout štiku a úhoře. V katastru obce se nacházejí i lokality s chráněnými rostlinami. V obci, které dominuje budova obecního úřadu, je postaveno 74 domů, z toho asi 50 trvale obydlených, zbytek je využíván k rekreaci chalupáři. Obec Mokré je zcela elektrifikována, plynofikována, je zde vodovod, kanalizace a čistička odpadních vod. Kultura občanů je v obci z větší části zabezpečena obecní knihovnou s internetem pro veřejnost. Mezi nejatraktivnější akce patří Hubertova jízda (hon na lišku na koních), která se každoročně koná v měsíci říjnu. Mezi další akce patří tradiční Slet čarodějnic a Posvícenské radovánky. Nejstarší zmínka o obci Mokré pochází asi z roku 1390, kdy Čánka s Mokrou patřila pražské královské kapitole, která je získala od Jana Čánky z Čánky. V roce 1420 přešla v držení světských pánů. Když Mikoláš mladší Trčka z Lípy roku 1495 koupil opočenské panství od Jana z Janovic, skoupil větší i menší statky v okolí, v roce 1496 např. poplužní dvůr v Lázích a kolem roku 1514 také vesnice kostela pražského (Mokré, Čánku, Černilov a Jasennou). Od této doby až do roku 1848 patřila obec Mokré do opečenského panství. V letech 1849 až 1980 byla samostatnou obcí (v roce 1869 měla 374 obyvatel), 1981–1990 byla opět částí Opočna a od 25.11.1990 je oddělením od Opočna opět samostatnou obcí. Významným rodákem obce je český letec, příslušník RAF Václav Valeš.

Datum vytvoření: 21. 5. 2000
Datum aktualizace: 28. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Rychnov nad Kněžnou, Václav Valeš.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: