modus



Hudba
Hudba, a) v systému modální rytmiky (a notace) rytmický vzorec s určitým uspořádáním dlouhých a krátkých dob; b) v menzurální hudbě (a notaci) poměr mezi délkou určitých notových hodnot; poměr 3 : 1 se nazýval perfektní, poměr 2 : 1 imperfektní; c) středověká stupnice; d) v současné hudbě stupnice užívaná v modální hudbě (viz též modalita).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: aiolská tónina.