modulaceElektronika

Změny vysílaných kmitů o vysokém kmitočtu v rytmu přenášené informace. Rozeznávají se: modulace amplitudová, provádí se změnou amplitudy kmitů, modulace kmitočtová (frekvenční), provádí se změnou kmitočtů, modulace fázová, provádí se změnou fáze. U amplitudové modulace je dán stupeň promodulování tzv. hloubkou modulace. Modulováním vznikají ještě další, tzv. postranní kmitočty, závislé na charakteru přenášené informace, jejichž rovnoměrný přenos a zesílení je třeba zajistit, aby nevzniklo v přijímači po detekci zkreslení signálu. Pro účely rozhlasu se v pásmu dlouhých, středních a krátkých vln užívá amplitudová modulace, v pásmu velmi krátkých vln kmitočtová modulace, zajišťující méně zkreslený a méně rušený příjem rozhlasových pořadů. Pro přenos zpráv retranslačními stanicemi se často užívá modulace impulsová. Modulaci provádí tzv. modulátor. Opačným pochodem je demodulace. Viz také kvadraturní modulace, modulometr, vysílač.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 5. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: demodulace, fm, intermodulace, radiodálnopis, radiotelegrafie, rozhlasová technika, signální generátor.