Mithradatés VI. EupatórHistorie / Biografie
[Mitradatés], *132 – †63 př.n.l., od roku 121 př.n.l. pontský král. Rozšiřoval svou moc v Malé Asii a v Černomoří, podrobil si hlavně Kolchidu, Chersonésos, bosporskou říši, dosadil své stoupence na trůn v Bíthýnii a v Kappadokii. To vyvolalo první válku s Římem (v letech 89–84 př.n.l.), v níž Mithradatés VI. Eupatór dobyl římskou provincii Asii a vylodil se v Řecku. Po řadě neúspěchů byl Sullou roku 85 př.n.l. donucen k uzavření míru. V roce 83 př.n.l. vpadli Římané na území Pontu (druhá válka 83–81 př.n.l.), ale byli poraženi. Roku 74 př.n.l. vyvolal Mithradatés VI. Eupatór nový konflikt (třetí válka 74–66 př.n.l.). Římskému vojevůdci Lucullovi se podařilo vyhnat Mithradata VI. Eupatóra z Bíthýnie a Pontu, roku 66 př.n.l. porazil Pompeius Mithradata VI. Eupatóra v bitvě na řece Eufratu a roku 64 př.n.l. podrobil Pontos a Arménii. Proti Mithradatovi VI. Eupatórovi vypuklo povstání, v jehož čele stál jeho syn Farnakés II. a Mithradatés VI. Eupatór byl v Panrikapaiu dohnán k sebevraždě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Lucius Licinius Lucullus.

Reklama: