mincmistrV epoše feudalismu správce a představený mincovny, odpovědný za její technický a personální provoz i za kvalitu ražené mince. V českých zemích od poloviny 14. století dvorský úředník panovníka, pověřený v rámci přenesené pravomoci správní i soudní mocí v oblasti ražby mince a správy horních měst. V polovině 15. století úřad změněn na zemský (nejvyšší mincmistr Českého království), roku 1783 zanikl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Hašek z Valdštejna, mincovna, vardajn.

Reklama: