MílétosMěsta a obce
Antické město na maloasijském pobřeží založené Ióny v 11. století př.n.l.. Od 7. století metropole řady nových městských obcí zejména v Černomoří. V 6. století nejstarší známá řecká filozofická škola (viz též iónská škola). Mílétos hrál významnou úlohu v iónském povstání a 494 př.n.l. byl Peršany rozbořen. Byl znovu vybudován. Po řecko-perských válkách bylo město členem athénského námořního spolku. Za Alexandra Velikého dosáhl dočasně nezávislosti, ale po jeho smrti se stal kořistí diadochů. Po vítězství Římanů nad Antiochem III. Velikým připadl v roce 188 př.n.l. mírem v Apamei do sféry římské říše. Nový rozkvět města nastal opět v 1. století př.n.l. a pak v době římského císařství. Jsou zde dochovány zbytky opevnění a domů z doby archaické a helénistické. Římské památky: tržiště s portiky a mílétskou bránou, búleutérion, nympheum, termy, gymnasia, tržní haly, pozůstatky menších chrámů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Apollón, Asia, Constanţa, Didyma.

Reklama: