mikrosvět a makrosvětFilozofie
Řecky mikrokosmos a makrokosmos, malý a velký svět – učení v oblasti filozofie přírody, založené na analogiích mezí člověkem jako mikrosvětem a vesmírem jako makrosvětem; později na rozdílech a podobnostech mezi světem elementárních částic a atomů a světem dostupným našim smyslům, v němž probíhá běžná společenská praxe. – Učení o mikrosvětě a makrosvětě bylo rozšířeno ve starověké filozofii (Platón, peripatetikové, stoicismus), v renesanci (M. Kusánský, G. Bruno, T. Campanella, P. A. Paracelsus), dále je obsaženo v panteistických názorech Goethových, německých romantiků a v monadologii G. W. Leibnize. – Analogie mezi mikrosvětem a makrosvětem mají dvojí ráz: postupují-li od makrokosmu k mikrokosmu člověka („v člověku není nic, co by nebylo v kosmu“), mohou vést k naturalistické antropologii, která rozpouští člověka ve vesmíru; postupují-li od mikrokosmu k vesmíru, předpokládá se často vesmírná duše, kosmický rozum nebo vesmírné božstvo („jaké místo zaujímá ve světě bůh, takové v člověku duch, jaké ve světě hmota, takové u člověka tělo“). Ve 20. století se rozdíl mikrosvěta a makrosvěta objevuje též v podobě rozdílu mezi světem elementárních částic a atomů, který je našim smyslům přímo nedostupný, a světem smyslové zkušenosti a každodenní praxe.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: mikro-.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: