mikrostrukturaTechnika
Technika, struktura kovů zjišťovaná na vyleštěném a naleptaném povrchu optiky mikroskopem (při zvětšení až dvoutisíckrát) nebo při velkých zvětšeních elektronovým nebo polním mikroskopem. Zjišťuje se například druh, velikost a rozdělení fází, tvar zrn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: