mikroskopická zkouška



Zkoušení kovů a slitin na výbrusech vzorků nenaleptaných nebo po vhodném naleptání. Výbrusy se zkoumají pomocí metalografického mikroskopu až s dvoutisícinásobným zvětšením. Na nenaleptaném výbrusu se zjišťuje například čistota materiálu, přítomnost vměstků, mikrotrhliny, tvar a velikost grafitu v litině. Na leptaném výbrusu se pozoruje například velikost a tvar zrn, přítomnost fází a jejich struktura, homogenita struktury. Podrobnější posouzení struktury umožňuje elektronová mikroskopie, používající speciální techniky k pozorování struktury se zvětšením větším než stotisícinásobným.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: