mikrofyzikaFyzika
Oblast fyziky zabývající se mikrofyzikálními objekty (zejména molekulami, atomy, ionty, atomovými jádry, elementárními částicemi). Teoretický základ mikrofyziky tvoří kvantová fyzika. Mikrofyzika se dělí především na molekulární fyziku, atomovou fyziku, jadernou fyziku, fyziku kondenzovaných látek, fyziku vysokých energií.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: fyzika.