mikrofotometrOptika
Mikrodenzitometr přístroj měřicí optikou hustotu na malé plošce fotografického snímku. Používá se v mikrosenzitometrii a zejména k proměřování hustoty zčernání čar a absorpčních pásů na spektrofotogramech při spektrální analýze a při proměřování astronomických snímků. Mikrofotometr registrační zaznamenává průběh hustoty zčernání.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: