mikroelektronikaElektronika
[Mikroelektronyka], vědní obor zabývající se vyšším funkčním využitím hmoty. Cílem je zmenšování rozměrů a hmotnosti elektronických přístrojů a zařízení při současném zvýšení mechanické i klimatické odolnosti, provozní spolehlivosti a životnosti. Prvním stupněm je sdružování aktivních i pasivních prvků obvodu v kompaktní montážní bloky – moduly. Určitým typem jsou mikromoduly, sestavené z mikroelementů na keramických destičkách shodných rozměrů. Dalším stupněm je miniaturizace, vytváření obvodů pomocí technických tenkých vrstev. Tímto způsobem se dosahuje hustoty až 350 součástek na 1 cm2 při značném snížení počtu vnitřních spojů, které jsou zdrojem častých poruch. Nejnovější je technika obvodů v pevné fázi, kde se využívá technologií známých z výroby polovodičů. Nejvyšším stadiem jsou integrované obvody. V tomto případě již zaniká pojem součástky, obvod je řešen z hlediska požadované funkce a všechen materiál je funkčně využit. Tyto způsoby provádění elektrických obvodů bývají zahrnovány pod pojmy subminiaturizace a mikrominiaturizace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: biotechnologie, miniaturizace, obvod v pevné fázi, obvod z tenkých vrstev.