mikroampérmetrElektrický měřicí přístroj pro měřeni elektrických proudů řádově mikroampérů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 7. 2006
Autor: -red-