míháníZměny jakosti nebo barvy pozorovatelné při kmitočtu od několika hertzů do kmitočtu splývání (kmitočet řady zrakových počitků na sítnici, kdy změny nelze pozorovat a vzniká počitek jediný).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: