migrační teorieTeorie, teorie výpůjček – zastaralá teorie ve folkloristice, vysvětlující podobnosti a shody ve folklóru různých národů rozšířením (migrací) námětů, motivů i celých skladeb. Vypracována T. Benfeyem, rozvinula se zejména v 2. polovině 19. století a na začátku 20. století (J. Bolte, J. Polívka). Uvedla do vědy rozsáhlý textový materiál, ale její hlavní chybou bylo, že srovnávala náměty a motivy jednostranně z hlediska formálně strukturálního. Pomocí kulturně historických vlivů vysvětlovala shody v námětu, motivech atd. i tam, kde šlo o typologickou shodu kulturních jevů. Jako metoda ignorovala národní a historické faktory rozvoje folklóru a literatury. V.t difuzionistická škola.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Theodor Benfey.