migrace obyvatelstvaPřemísťování lidí spojené zpravidla se změnou místa pobytu. Dělí se na migraci nevratnou (s konečnou změnou místa trvalého pobytu), dočasnou (přesídlení na dlouhou, ale omezenou dobu), sezónní (přemísťování během určitých období roku), kyvadlovou (pravidelné dojížděni za prací a do školy za hranice vlastního místa pobytu). Rozlišuje se migrace vnější (za hranice státu) a vnitřní; k vnější patří emigrace (vystěhovalectví) a imigrace (přistěhovalectví), k vnitřní hlavně pohyb obyvatelstva z venkova do měst jako významná součást procesu urbanizace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: satochtonismus.