migraceGenetika
Genetika, přenos genů mezi populacemi prostřednictvím jedinců, kteří přecházejí z jedné populace do druhé. Migrace ovlivňuje frekvenci genů v genofondu populace a je jedním z významných evolučních faktorů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Reklama: