Mieczyslaw NiedzalkowskiBiografie / Politologie
[Ňedzalkovski], *19.9.1893 – †21.6.1940 (popraven nacisty), polský politik a novinář. Člen a v letech 1920–1924 generální tajemník PPS, spolutvůrce Centrolewu. Od roku 1932 člen exekutivy Socialistické dělnické internacionály. V záři 1939 jeden z organizátorů obrany Varšavy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 8. 2008
Autor: -red-