Mieczyslaw KarašBiografie / Jazykověda
[Karaš], *10.2.1924 – †10.8.1977, polský jazykovědec. Profesor a od roku 1972 rektor univerzity v Krakově. Autor prací o polských dějinách, onomastice, polské dialektologii (Polskie dialekty Orawy – Polská nářečí Oravy) a hlavní redaktor větší části (vedle K. Nitsche) Malego atlasu gwar polskich (Malého atlasu polských nářečí).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-