Microsauria[Mikrosauria], skupina vymřelých šupinatých krytolebců, zahrnující asi 26 rodů drobných obojživelníků, dlouhých asi 10 cm, jejichž tělo mělo ještěrkovitý tvar. Lebka kryta šupinami. Orbity ležely daleko vpředu. Presakrálních obratlů 40, sakrální dva. Končetiny krátké, silné, na předních tři prsty, za zadních dva. Jeví četné plazí znaky, což lze pokládat za paralelní vývoj. Ze svrchního karbonu až spodního permu v Severní Americe, Evropě. U nás četní v Plzeňské pánvi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: