MichleMísta a oblasti
Čtvrť a katastrální území v Praze, jihovýchodně od centra, kolem údolí Botiče. Převažující část patří do městské části Praha 4, pouze část na vrchu Bohdalci a v okolí patří do Prahy 10., připojena byla roku 1922. Osada náležela v předhusitské době břevnovskému klášteru. V době husitského revolučního hnutí zastavena světským držitelům. Roku 1438 daroval Jan Reček z Ledče (†asi 1439) Michle koleji UK. V jejím držení byly až do 19. století.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2007
Autor: -red-