Michigan[Mišigen], zkratka Mich. členský stát USA na S mězi jezery Michiganským, Huronským a Hořejším; 150779 km2 (bez 99909 km2 vodní plochy jezer), hlavním m. Lansing. Četná jezera (přes 1000) po čtvrtohorním zalednění; vnitrozemské podnebí. Zemědělství (kukuřice, žito, pšenice, sója; zelinářství a ovocnářství; chov skotu, prasat, ovcí); průmysl těžební (rudy železa, ropa, zemní plyn, soli, stavební hmoty), strojírenský, automobilový, letecký, hutní, papírenský, chemický, mlynářský. V Kongresu USA má 2 senátory a 18 poslanců. – První průzkumy území podnikli francouzští obchodníci s kožešinami. Roku 1701 založeno město Detroit, v roce 1763 získala území kolem Velkých kanadských jezer Velká Británie. Roku 1800 část dnešního Michiganu zahrnuta do teritoria Indiana, 1805 vytvořeno teritorium Michigan. Po 1825 začalo rozsáhlé přistěhovalectví a Michigan se roku 1837 stal 26. státem USA. Roku 1854 v Jacksonu založena Demokratická strana.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Detroit, Dow Chemical Company, Heber Doust Curtis.

Reklama: