michelsberská kulturaPravěk
Archeologická kultura ze staršího eneolitu (kolem 3000 př.n.l.), je známa převážně ze sídlišť, někdy s příkopy a palisádou, ze širší porýnské oblasti z jihozápadního Německa, vzácněji ze středního Německa a z Čech. Charakteristickou nádobou je tzv. tulipánovitý pohár.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: