Michael PsellosLiteratura / Biografie
*1018 – †1078 nebo 1096 či 1097, byzantský učenec-polyhistor, státník a spisovatel. Za vlády Konstantina IX. Monomacha jeden z nejvlivnějších členů byzantského dvora. Roku 1045 se zasloužil o obnovu vysokého učení v Konstantinopoli. Ke konci Konstantinovy vlády odešel do kláštera, za vlády Isáka I. Komnéna se dočasně navrátil do veřejného života, za vlády Konstantina X. Duky vychovatel následníka trůnu. Za panování svého žáka Michaela VII. Duky zaujímal postavení prvního ministra. Autor řady komentářů filozofických spisů, děl encyklopedického charakteru – Didaskalia pantadapé (Veškeré učení)

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Michael VII. Dukas.

Reklama: