Michael II.†říjen 829, zvaný Traulos, byzantský císař od roku 820, zakladatel amorijské (frýžské) dynastie; dosazen na trůn po zavraždění Lva V. Arménského. Za jeho vlády vypuklo a bylo potlačeno povstání Tomáše Slovana.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: