míchadloZařízení pro homogenizaci materiálů, obvykle vytvořením vhodného pohybu (turbulence, cirkulace) náplně příslušné nádoby, popřípadě potrubí. Míchadla jsou toková (proudová, působící hybností kapaliny proudící z trysek) nebo mechanická (působící rotací, pulzací nebo vibrací míchacích prvků s mechanickým pohonem).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 10. 2006
Autor: -red-