míchačka krmivŽivočišná výroba
Stroj na přípravu směsí krmiv pro zvířata. Míchacím prvkem je zpravidla svislý nebo vodorovný šnek, uložený v míchací komoře (vaně). Michačky krmiv pracují zpravidla přerušovaně, naplní se jednotlivými složkami směsi, které se v nich během krátké doby promíchají. Jsou buď stacionární, zabudované do výrobní nebo krmné linky, nebo mobilní (krmné vozy).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 10. 2006
Autor: -red-