mezosideritAstrofyzika
Pallasit – přechodný druh meteoritů mezi kamennými a železnými. Dělí se na litosiderity a siderolity.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 11. 2006
Autor: -red-