mezní efektivnost kapitálu (investic)Ekonomická kategorie keynesiánské ekonomie, sloužící k vysvětlení tzv. sklonu k investicím, tj. poměrné velikosti výdajů podnikatelských kruhů a kapitálových firem na výstavbu nových závodů, jejich strojních vybavení, rozšiřování zásob surovin a zboží ap. Při rozhodování, zda akumulovat kapitál, se srovnává očekávaný čistý výnos ze zvažované investice s náklady na ni. Míru očekávaného čistého výnosu, který po odpočtu pořizovací ceny příslušné investice rozhoduje takto o poměrné velikosti výdajů kapitalistů na investice, nazval J. M. Keynes mezní efektivnost kapitálu a nejjednodušeji se vypočte: MEC = RC0 / C0 kde MEC – mezní efektivnost kapitálu, R – rozdíl mezi zvýšením celkových příjmů, které si firma slibuje od nějaké investice, a zvýšením celkových nákladů, které očekává, že vzniknou jejím provozem, C0 – pořizovací cena příslušné investice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: