meziproduktHornictví
Hornictví, částečně obohacená surovina, která se zpravidla dále upravuje, ale může být i produktem konečným. Vzniká z hůře upravitelného uhlí nebo rudy rozdružovaných na tři produkty: prané uhlí (rudný koncentrát), meziprodukt a hlušinu (jalovinu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-