meziproduktEkonomie
Ekonomie, část produktu používaná během roku na úhradu materiálních zdrojů (surovin, materiálů paliva energie a polotovarů) spotřebovaných při jeho výrobě. V každém odvětví patří k meziproduktu výrobky určené pro výrobní spotřebu uvnitř odvětví, konečný produkt se dodává jiným odvětvím, do obchodní sítě ap. Ve stavebnictví je celá výroba konečným produktem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 11. 2006
Autor: -red-